spedycja kolejowa

Modernizacja Nowego Szlaku Jedwabnego przyczyniła się do silnego rozwoju międzykontynentalnego transportu kolejowego. Coraz większym zainteresowaniem w tym obszarze cieszą się ekspresowe pociągi towarowe, które pozwalają nie tylko na niezwykle szybki, ale także ekonomiczny transport towarów.

Pociągi towarowe coraz częściej wykorzystywane są w transporcie międzykontynentalnym, głównie na trasach łączących Europę i Azję. Rozwiązanie to z powodzeniem stosowane jest jako istotny element transportu multimodalnego. Transport kolejowy staje się doskonałym rozwiązaniem w zakresie przewozu towarów z Europy do krajów Dalekiego Wschodu czy też azjatyckiej części Rosji.  

Transport kolejowy uległ znacznemu rozwojowi również w Polsce. W dużym stopniu wpływ na to ma centralne położenie naszego kraju na terenie Europy, co warunkuje stały rozkwit handlu z innymi krajami. Polska bardzo często pełni rolę punkt przeładunkowego dla przesyłek transportowanych w obrębie samej Europy, jak i poza jej granicami. Co więcej, modernizacja Nowego Szlaku Jedwabnego miała istotny wpływ na rozwój relacji handlowych między Polską, a Chinami.  

Szybciej niż morzem

W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój transportu kolejowego, zarówno w kwestii stosowanych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych, jak i stosowanych technologii. W związku z tym coraz częściej na trasach łączących Polskę z Chinami spotkać możemy ekspresowe pociągi towarowe. Pozwalają one na osiąganie znacznie wyższych prędkości, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych pociągów towarowych, dzięki czemu stanowią gwarancję szybszego przewozu towarów. Ma to istotne znaczenie w przypadku przedsiębiorców, dla których najważniejszym kryterium przy wyborze środka transportu dla swoich towarów jest czas, który w ostatecznym rozrachunku przekłada się na zwiększone zyski firmy, zgodnie z sentencją – „czas to pieniądz”.

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań pozwala na redukcję czasu dostawy kontenera na trasie Chiny-Polska do około 10-14 dni. Jest to czas potrzebny na tranzyt od terminala w Chinach do polskiej stacji przeładunkowej  w Małaszewiczach. W przypadku kompleksowego łańcucha dostaw w formule door-to-door czas ten wynosi około 20-24 dni. Realizacja dostawy w takim czasie możliwa  jest dzięki zastosowaniu ekspresowych pociągów towarowych, poruszających się na trasie z Chin, przez Kazachstan, a następnie Rosję oraz Białoruś. Omijają one najbardziej zapalne punkty przeładunkowe. Oczywiście, czas ten może ulegać nieznacznym wahaniom w zależności od wybranego terminala na terenie Chin. Bez względu na to, przewóz towarów za pomocą ekspresowych pociągów towarowych z wykorzystaniem Kolejowego Jedwabnego Szlaku staje się bez wątpienia nie tylko szybszym, ale i pewniejszym rozwiązaniem, niż alternatywny transport drogą morską.

Nie tylko szybciej, ale i taniej

W odniesieniu do transportu lotniczego, ekspresowe pociągi towarowe nadal pozostają niezaprzeczalnie wolniejsze. Mimo tego, transport kolejowy staje się tutaj rozwiązaniem, które daje najwyższą gwarancję punktualności. Nie oznacza to, że towar z Chin zostanie dostarczony na z góry określony czas. Niestety nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń. Daje jednak gwarancję, że kontener z całą pewnością wyjedzie dokładnie tym taborem, na którym ma zarezerwowane miejsce. Nie musimy obawiać się tutaj o ewentualne rolowanie kontenera, z którym możemy spotkać się w przypadku usług transportu morskiego. Co więcej, transport koleją pozwala na swobodne przekraczanie granic, eliminuje ryzyko stania w korkach oraz prawie do minimum ogranicza wpływ warunków atmosferycznych na realizację transportu. Warto również zaznaczyć, że transport kolejowy stanowi jeden z najbezpieczniejszych środków transportu na świecie, co potwierdzają statystyki.

Ekspresowe pociągi towarowe stanowią nie tylko szybszą, ale także tańszą alternatywę dla innych rozwiązań w zakresie spedycji międzynarodowej, szczególnie w formule door-to-door. Na niższe koszty usług kolejowych wpływa także sposób rozliczania transakcji, które realizowane są na zasadach EXW. Oczywiście każdy przypadek wymaga dokładnej analizy co do zastosowania potencjalnych rozwiązań oraz odpowiedniej kalkulacji kosztów. Czas transportu ładunku z Chin do terminala w Małaszewiczach zależy bowiem od dwóch czynników. Jednym z nich jest miejsce położenia terminala w Chinach, drugim trasa, jaką będzie przemieszczał się pociąg z przewożonym towarem. Odpowiednia kombinacja obu tych czynników pozwala na wybór najbardziej optymalnych usług, zarówno pod względem czasu, jak i kosztów.

Źródło: Spedycja międzynarodowa, usługi spedycyjne – Symlog Warszawa