Gospodarka w transporcie – przygotuj swoja firme przewozowa na zmiany już dzis

Cyfryzacja i automatyzacja zadań to, jak się wydaje, proces nieuchronny dla wielu organizacji. W przeciwnym razie mogą one szybko utracić zdolność do konkurowania z innymi firmami. Odpowiednie przygotowanie własnej działalności do zmian powinno być poprzedzone odpowiednią oceną szans i zagrożeń, jakie wynikają z rozwiązań forsowanych przez tzw. Gospodarkę 4.0.

Czym jest Gospodarka 4.0?

Pojęcie to wywodzi się z  koncepcji wyróżniającej cztery rewolucje przemysłowe, które diametralnie zmieniły oblicze gospodarki. Pierwszą z nich jest wiek pary, kiedy to właśnie wynalezienie maszyny parowej pozwoliło odejść od tradycyjnego modelu gospodarki zdominowanej przez rolnictwo. Upowszechniła się produkcja mechaniczna w fabrykach. Przejście z produkcji rzemieślniczych na produkcję na skalę przemysłową odmieniło oblicze świata. Kolejnym etapem było zwiększenie rozmiarów produkcji dzięki między innymi liniom produkcyjnym. Zastosowanie energii elektrycznej pozwoliło na rozpoczęcie produkcji masowej i tym samym doprowadziło do gwałtownego wzrostu produktywności.

Trzecią rewolucję przemysłową zapoczątkowało stworzenie układów cyfrowych. To między innymi dzięki nim udało się stworzyć pierwsze komputery i roboty. Po raz kolejny doszło do ogromnych zmian we wszystkich dziedzinach życia człowieka. W przypadku gospodarki rozpoczęto korzystanie z automatyzacji. Dzięki komputerom możliwe stało się częściowe zastąpienie pracy człowieka przez pracę specjalnie przygotowanych maszyn. Po raz kolejny doprowadziło to do wzrostu osiąganych wyników produkcyjnych. Początków gospodarki 4.0 możemy upatrywać w wynalezieniu Internetu oraz gwałtownemu rozwojowi technologii z dziedziny IT. Istotą tej rewolucji przemysłowej będzie zacieśniająca się współpraca systemów rzeczywistych z systemami wirtualnymi. Chodzi o jak najefektywniejsze wykorzystywanie takich elementów jak chmury obliczeniowe oraz internet rzeczy.

Jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

Podstawą jest właściwe podejście do cyfryzacji. Niezależnie od branży, w której funkcjonuje nasza firma, musimy nauczyć się korzystać z rozwiązań oferowanych przez nowe technologie. Za ich pomocą musimy usprawnić wszystkie obszary działalności naszego przedsiębiorstwa. To samo czynić będą nasi rywale, więc niezwykle ważne jest, aby zapewnić sobie przewagę. Możemy to osiągnąć, decydując się na wcześniejsze wdrożenie nowych technologii. Należy pamiętać, że Gospodarka 4.0 dopiero się rozwija. Nie wszystkie jej elementy są jeszcze w pełni funkcjonalne. Jest to więc idealna pora na odpowiednie przygotowanie naszej firmy.

Gospodarka 4.0 w transporcie

Jak miałoby to wyglądać w praktyce? W przypadku branży transportowej chodzi przede wszystkim o właściwe zarządzanie naszą flotą samochodową. Korzystając z możliwości oferowanych przez cyfryzację, musimy jak najefektywniej zorganizować czas pracy naszych pracowników. Co więcej, w maksymalnym stopniu musimy zmniejszyć ilość niewykorzystywanych zasobów firmy. Optymalizacja tras przejazdu pojazdów floty, usprawnienie procesu administracyjnego oraz nadzór w czasie rzeczywistym nad pracą kierowców to tylko niektóre z pozytywów wynikających z wyboru właściwego rozwiązania informatycznego. Dobrym przykładem jest platforma WEBFLEET, która oprócz wymienionych powyżej zalet ma jeszcze do zaoferowania wiele innych funkcji. Pozwoli zintegrować wszystkie elementy przedsiębiorstwa w sposób zapewniający wzrost produktywności. Bez tego typu inwestycji, niezwykle trudno będzie konkurować z firmami, które zdecydowały się zawczasu postawić na cyfryzację.

Gospodarka 4.0 może być pewnym zagrożeniem, ale równocześnie jest szansą dla tych firm, które będą w stanie odpowiednio przygotować się na zmieniające się realia rynkowe. Jeżeli kluczowe inwestycje zostaną poczynione z wyprzedzeniem, to nasze przedsiębiorstwo zyska szansę na pozostawienie konkurencji daleko w tyle.