wydajnosc systemu sprezania powietrza

Działalność większości firm przechodzi nieustanną ewolucję. Przedsiębiorstwa powiększają się i rozbudowują. W przypadku zakładów wykorzystujących w swojej codziennej działalności sprężone powietrze jest to źródłem wyzwań. Przedsiębiorcy szukają skutecznego sposobu na podniesienie wydajności użytkowanego systemu sprężonego powietrza. Przedstawiamy skuteczne pomysły i rozwiązania na podniesienie wydajności zakładowego kompresora a tym samym zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Wybór odpowiedniej sprężarki

Wiele przedsiębiorstw swoją podstawową działalność opiera na wykorzystaniu sprężonego powietrza. Dlatego też zarówno wysoka wydajność, jak i odpowiedni dobór kompresorów powietrza jest kwestią niebywale istotną. Przy wyborze sprężarki najważniejsze jest dopasowanie jej do wymagań przedsiębiorstwa i warunków, w jakich będzie użytkowana. Tym samym zakup kompresora powinien być poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb firmy w zakresie wykorzystania sprężonego powietrza

Nie bez znaczenia jest również właściwy dobór urządzeń dodatkowych. Odgrywają one istotną rolę nie tylko w zwiększaniu efektywności pracy urządzenia, ale także w podnoszeniu jakości produkowanego powietrza sprężonego. Należą do nich między innymi specjalistyczne osuszacze, filtry czy separatory. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy kłopotów z doborem odpowiedniego urządzenia warto skorzystać z pomocy ekspertów. Fachowców w tym zakresie można znaleźć u producentów czy dystrybutorów specjalizujących się w technologii wytwarzania sprężonego powietrza. Tak gruntownie przemyślany wybór i decyzja o zakupie pozwoli użytkować kompresor efektywnie i ekonomicznie, a ponadto będzie możliwe zoptymalizowanie działania urządzenia oraz zwiększenie wydajności.

Optymalizacja pracy kompresora powietrza

Optymalizacja pracy sprężarki powietrza ma na celu zwiększenie efektywności jej pracy, czyli zarówno zwiększenie ilości wytwarzanego sprężonego powietrza w danej jednostce czasowej, jak i zredukowanie kosztów energetycznych związanych z tym procesem. Istotą całego zabiegu optymalizacji jest, aby redukcja kosztów nie odbyła się kosztem zmniejszenia ilości wytwarzanego sprężonego powietrza

Przed przystąpieniem do prac mających na celu podniesienie wydajność systemu sprężania powietrza należy dokładnie określić aktualne potrzeby zakładu i szczegółowo zbadać możliwości techniczne posiadanej sprężarki powietrza oraz pozostałych komponentów systemu. Zwiększenie efektywności pracy sprężarki może być powiązane z koniecznością dopasowania orurowania instalacji pneumatycznych lub inwestycji w monitoring, który będzie na bieżąco skanował sieć i wykrywał błędy w funkcjonalności układu. Oprócz tego wskazane jest, aby obliczyć wartość ciśnienia dla sprężonego powietrza oraz właściwie umiejscowić jego odbiorniki. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w oparciu o sprężone powietrze mają w zanadrzu kilka możliwości poprawienia wydajności kompresora. Jedną z zalecanych metod jest regulacja za pomocą upustów ciśnienia lub zmiana prędkości obrotowej zespołu śrubowego.

Jakie korzyści przynosi zwiększenie wydajności systemu sprężania powietrza

Najczęściej większa wydajność pracy urządzeń kojarzy się z wyższymi kosztami eksploatacyjnymi. W prawidłowo przeprowadzonej optymalizacji przedsiębiorca powinien uzyskać zarówno lepszą efektywność pracy kompresora, jak i oszczędność na rachunkach za energię elektryczną. Jest to szczególnie ważne w każdym zakładzie, w którym sprężone powietrze odgrywa kluczową rolę w procesach produkcyjnych. Większa efektywność pracy kompresora pociąga za sobą wzrost wydajności produkcji. Należy więc potraktować optymalizację procesu wytwarzania sprężonego powietrza jako inwestycję w rozwój firmy.