Kurs na nalewaki – jakie zagadnienia obejmuje

Urządzenia nalewczo-odbiorcze to specjalistyczne oprzyrządowanie, stosowane do załadunku i rozładunku zbiorników transportowych, zlokalizowanych na cysternach drogowych i kolejowych oraz podczas obsługi stacji benzynowych. Wyróżnia się 9 klas towarów niebezpiecznych, obsługiwanych z wykorzystaniem aparatury NO. Najpopularniejsze z nich to klasa 2 – obejmująca gazy, oraz 3 – materiały ciekłe zapalne. Aby móc obsługiwać tego typu sprzęt, konieczne jest posiadanie stosownych uprawnień zgodnych z wymogami Transportowego Dozoru Technicznego.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia na urządzenia nalewczo-odbiorcze?

Objęcie stanowiska związanego z mediami szkodliwymi, łatwopalnymi i trującymi, wymaga posiadania odpowiednich umiejętności do pracy z niebezpiecznymi substancjami. Szkolenie na nalewaki NO jest przeznaczone dla pracowników transportu drogowego i kolejowego, zajmujących się obsługą cystern oraz osób zatrudnionych na stacjach paliw. Mogą w nim uczestniczyć zarówno zawodowi kierowcy posiadający już różnego rodzaju uprawnienia w zakresie przewozu substancji niebezpiecznych, chcący poszerzyć swoje kwalifikacje, a także pracownicy firm produkujących substancje ciekłe zapalne i gazowe oraz rozlewni tych materiałów. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną, pozwalające po jego ukończeniu w bezpieczny i profesjonalny sposób obsługiwać zbiorniki. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu, wymagana jest pełnoletniość oraz co najmniej wykształcenie zawodowe, a także posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi przyrządów NO.

Zakres szkolenia na nalewaki NO klasy 2 i 3

Na kursie obsługi urządzeń nalewczo-odbiorczych omawiane są takie zagadnienia, jak:

  • wiedza na temat właściwości fizyko-chemicznych materiałów ciekłych zapalnych oraz gazów,
  • szczegółowe wiadomości w zakresie przewozu drogowego i kolejowego substancji niebezpiecznych,
  • konstrukcja techniczna zbiorników oraz ich osprzętu,
  • rodzaje urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
  • opis i oznakowanie zbiorników,
  • dozór techniczny nad cysternami,
  • czynności kontrolne i robocze podczas napełniania zbiorników,
  • obsługa nalewaków przy napełnianiu i opróżnianiu cystern,
  • zalecenia przeciwpożarowe, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielanie pierwszej pomocy i ochrona środowiska w trakcie transportu materiałów niebezpiecznych.

Po zakończeniu części teoretycznej, kursanci przechodzą szkolenia praktyczne przy obsłudze urządzeń nalewczo-odbiorczych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną, pozwalającym na uzyskanie uprawnień TDT do obsługi urządzeń NO. Takie zaświadczenie kwalifikacyjne jest wydawane bezterminowo i nie wymaga odnawiania w późniejszym czasie. Może ono obejmować zarówno jedną, jak i wiele klas materiałów niebezpiecznych, oraz jeden lub wiele rodzajów zbiorników transportowych – zależnie od potrzeb osoby szkolącej się. Dzięki uzyskaniu tego typu certyfikatu, absolwent szkolenia może podjąć zatrudnienie przy napełnianiu cystern w bazie paliw, rozładunku substancji na stacjach benzynowych oraz opróżnianiu zbiorników w miejscach wskazanych przez odbiorcę, na przykład na placach budowy.

Uprawnienia do obsługi urządzeń nalewczo-odborczych są przydatne dla zawodowych kierowców, trudniących się transportem materiałów niebezpiecznych, oraz osób chcących pracować przy rozlewaniu materiałów ciekłych zapalnych czy gazów. Uzyskanie stosownego certyfikatu, poszerzającego kompetencje, ułatwia znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia w firmach szukających specjalistów do obsługi nalewaków klasy 2 i 3.

Inspirowane: adr-help.pl – uprawnienia adr