Upadlosc przedsiebiorstwa – co z pieniedzmi wierzycieli

Zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa mogą ogłosić upadłość. W takim przypadku odzyskanie pieniędzy przez wierzycieli ulega komplikacji. Warto zapoznać się z przebiegiem procesu upadłościowego przedsiębiorstwa. Wiedza ta będzie pomocna podczas dochodzenia naszych roszczeń względem firmy.

Na czym polega upadłość przedsiębiorstwa?

Upadłość jest procedurą, która ma miejsce w przypadku niewypłacalności dłużnika. W przypadku firmy chodzi o brak możliwości uregulowania wszystkich swoich zobowiązań. Ogłaszając upadłość, firma doprowadza do tego, że wstrzymane zostają wszystkie prowadzone przeciwko niej postępowania komornicze. Możemy wyróżnić upadłość układową oraz likwidacyjną. W pierwszej z nich zostaje zawarta ugoda pomiędzy wierzycielami oraz upadłym przedsiębiorstwem. W tej sytuacji zobowiązania są spłacane z wpływów pozyskiwanych przez firmę. Podczas postępowania układowego przedsiębiorstwo może kontynuować działalność gospodarczą. Zmuszone jest regularnie spłacać swoje zobowiązania zgodnie z zawartą ugodą. Do tego typu upadłości dochodzi, jeżeli firmie uda się przekonać wierzycieli, że będą w stanie odzyskać większą część zobowiązań, niż w przypadku likwidacji majątku firmy.

Podczas upadłości likwidacyjnej, majątek przedsiębiorstwa staje się masą upadłościową. Pieczę nad nią sprawuje wyznaczony przez sąd syndyk lub nadzorca sądowy. Do jego obowiązków należy wykonanie spisu inwentarza i oszacowanie wartości masy upadłościowej. Następnie opracowany zostaje plan likwidacyjny, który zawiera szczegóły związane z wyprzedażą elementów majątku likwidowanego przedsiębiorstwa. Po sprzedaniu całego majątku syndyk rozdziela uzyskaną sumę pomiędzy poszczególnych wierzycieli w zależności od tego, do jakiej kategorii należą ich wierzytelności. Szczegóły dotyczące tego podziału znajdują się w ustawie o prawie upadłościowym.

Co powinien zrobić wierzyciel w przypadku ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorstwo?

Sytuacja, w której dochodzi do upadłości dłużnika, zazwyczaj nie jest pomyślnym obrotem sprawy dla jego wierzycieli. Wyjątkami są przypadki, gdy zadłużony przedsiębiorca unika spłacania swoich zobowiązań, nawet jeżeli w sprawę zaangażowany jest już sąd i komornik. Po ogłoszeniu upadłości może się okazać, że posiada on środki finansowe, które pokryją jakąś część naszych wierzytelności. Niestety takie sytuacje zdarzają się rzadko. Zazwyczaj tacy dłużnicy naprawdę nie mają pieniędzy na spłatę swoich długów. Niektóre osoby szukają pomocy u firm windykacyjnych. Jednakże po ogłoszeniu upadłości, ich pomoc ogranicza się do monitorowania wyprzedaży masy upadłościowej oraz obsłudze prawnej całego procesu.

Jeżeli chcemy skutecznie pozyskać pieniądze od dłużnego przedsiębiorstwa, to musimy rozpocząć postępowanie windykacyjne przed ogłoszeniem przez nie upadłości. Pamiętajmy, że upadłość oznacza natychmiastowe wstrzymanie procesów egzekucyjnych, więc im wcześniej do niego przystąpimy, tym lepiej. Firma windykacyjna jest w stanie zaoferować nam znaczną pomoc w ściąganiu należności. Im szybciej zaczniemy windykację, tym większe pole do manewru przy odzyskiwaniu zadłużenia. Należy pamiętać o tym, że po ogłoszeniu upadłości i sprzedaży majątku firmy, uzyskana kwota zostanie podzielona między wszystkich wierzycieli. W rezultacie otrzymamy o wiele niższą sumę niż gdybyśmy zaczęli ściągać należność z wyprzedzeniem.

Dochodzenie swoich roszczeń w sytuacji upadłości przedsiębiorstwa może być skomplikowane. W takich przypadkach korzystanie z pomocy firmy windykacyjnej zwiększa szanse na otrzymanie przynajmniej części zobowiązania. Mimo wszystko lepiej jest zdecydować się na postępowanie windykacyjne, zanim sytuacja firmy wymusi potrzebę ogłoszenia upadłości.

Źródło: Straetus.pl – odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat